سفارش فوری

4200 700 0919 📞

فرمول محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

فرمول محاسبه تعداد لامپ مورد نیاز

محاسبه علمی تعداد لامپ مورد نیاز جهت اینکه در یک فضا چه میزان روشنایی و نور لازم است یعنی چه تعداد لامپ ، پروژکتور یا پنل و هالوژن نیاز است باید لومن محیط را حساب کنیم. روش لومن چیست؟ چقدر نور برای روشنایی یک اتاق کافی است؟ اکثر طراحان و معماران هنگام برنامه ریزی و […]