💰هر 100 هزار تومان خرید

    = 3000 تومان شارژ کیف پول

   🛵مشاهده شرایط ارسال و زمان تحویل

تخفیف خورده های پارسانور

0919-700-4200 ☎️

وات (به اختصار W) یک واحد قدرت در سیستم استاندارد بین المللی واحدها (به نام مخترع اسکاتلندی جیمز وات) است. یک وات معادل یک ژول انرژی در ثانیه است. وات نشان دهنده میزان مصرف یا تولید انرژی است.